Betingelser KP18


KP modtager alle typer værker

KP modtager alle typer værker fra alle kunstnere uanset nationalitet, opholdssted og alder.
Enkeltpersoner såvel som grupper kan indsende værker.

KP – kunstneriske kvalitetskriterier

Censurkomitéen sammensætter udstillingen alene ud fra kunstneriske kvalitetskriterier.
Der arbejdes med enhedscensur, og den samlede censurkomité tager stilling til samtlige indsendte værker.
Censurkomitéen får under censureringen ikke andre oplysninger om dig end dit journalnummer og evt. dit navn ved forespørgsel.

Ansøgningsgebyr

Ansøgningsgebyret er 500 DKK (67 €) og dækker købet af én anmeldelsesblanket.
Betalingen sker online via KPs hjemmeside.
Der betales med et af følgende kort: Dankort, VISA, MasterCard, Maestro og JCB.
Når betalingen er gennemført modtager du din kvittering på e-mail. Kvitteringen indeholder adgangskode samt journalnummer, som benyttes til at logge ind på din KP konto. Herinde skal du anmelde og uploade dine værker til KP18.
Du kan efterredigere indtil DEADLINE D. 13. FEBRUAR KL. 24:00.

Antagelsesgebyr

Får du værker antaget opkræves et antagelsesgebyr på 100 DKK pr antaget værk.

Ansøgningsfrist

Ansøgning foregår online i tidsrummet 13. januar - 13. februar 2018.
DEADLINE 13. FEBRUAR KL. 24:00.

Hvor mange arbejder kan jeg indsende?

Der kan anmeldes op til 6 værker på én blanket indenfor alle kategorier.
Vil du anmelde flere end 6 værker, må du købe en ekstra blanket.

Hvad skal jeg indsende?

Ansøgningen til KP foregår online. Der modtages ikke fysiske værker til censurkomitéens bedømmelse.
Billeder: Dine arbejder skal dokumenteres med fotos, der skal uploades på din anmeldelsesblanket. For hvert anmeldt værk kan du uploade op til 4 billeder (jpeg-filer). Notér hvilke materialer, der indgår i værket.
Video, animation, lyd og andre værker, der ikke kan dokumenteres som jpeg-billedfiler indsendes/indleveres på dvd eller usb-hukommelse med tydelig angivelse af journalnummer, så de er fremme senest TIRSDAG D. 13. FEBRUAR 2018 på adressen
Kunstnernes Påskeudstilling
Kunsthal Aarhus
J.M. Mørks Gade 13
8000 Aarhus C.
Upload gerne et stillbillede på blanketten, da det hjælper til en hurtig identifikation af det anmeldte værk.

Alle værker skal anmeldes på anmeldelsesblanketten – også video- og lydværker.

Tænk på at censurkomitéen alene har denne dokumentation at vurdere dine værker ud fra, og at materialet derfor skal være i en kvalitet, der ikke efterlader nogen tvivl om værkets karaktér!

Hvad accepteres ikke?

KP accepterer ikke værker, der tidligere har været antaget på en af følgende censurerede udstillinger:
KE, KS, KP, Forårsudstillingen Charlottenborg, Nordkraftudstillingen (NK) eller DCK på Fyn.


Tekniske krav


BILLEDFILER
 
Format: jpeg, jpg  
Størrelse: max 2 mb pr. billedfil.
Farve: RGB (til skærmvisning, modsat SMYK, der er til print)
Navngivning af jpeg-fil: Journal- og værknummer tildeles automatisk hver enkelt uploadet fil.
Navngiv jpeg-filen med værkets titel eller dit navn.
Undlad i filens titel æ ø å
Undlad i filens titel kommandotegn ?=)(/&%€#"!§$ m.fl. (dette kan være en kilde til fejl-uploads).
Undlad i filens titel mellemrum, benyt i stedet _

Der kan uploades op til 24 jpeg-filer pr. journalnummer. 4 jpeg-filer pr. værk.

VIDEOFILER
Format: mpeg4, avi, wmv, mov
Video skal kunne afspilles med VLC Media Player, Windows Media Player eller Quick Time Player.
Varighed: Angiv på anmeldelsesblanketten den reelle varighed uden loop.
Eksempel: 4 minutter og 35 sekunder skrives 4.35
Video længere end 5 min skal ledsages af en trailer på max. 2 min i en separat fil.
Navngivning af videofil: Videofilen navngives med Journal- og værknummer, video/trailer, varighed og evt. værktitel.
Eksempel videoværk:
Journalnr. 235, værknr. 4, video, varighed 9 min. med titlen ”Rygklapperklubben Klap i” navngives: 235_4_video_9.00_ Rygklapperklubben_Klap_i
Eksempel for trailer til videoværk:
Journalnr. 235, værknr. 4, trailer, varighed 1.45 min. med titlen ”Rygklapperklubben Klap i” navngives: 235_4_trailer_1.45_Rygklapperklubben_Klap_i

Videoværker anmeldes på blanketten på lige fod med andre værker, men indleveres/indsendes på dvd eller usb hukommelse. Husk at alt fysisk indsendt materiale skal mærkes med journal- og værknummer samt navn og adresse. Benyt navnesedlerne, der ligger klar til udprint fra din indsenderkonto.

LYDFILER
Format: aac, wma, mp3
Lyd skal kunne afspilles med VLC Media Player, Windows Media Player eller iTunes.
Varighed: Angiv på anmeldelsesblanketten den reelle varighed uden loop.
Eksempel: 4 minutter og 35 sekunder skrives 4.35
Lydværk længere end 5 min skal ledsages af en lydprøve på max. 2 min i en separat fil.
Navngivning af lydfil: Lydfilen navngives med Journal- og værknummer, lyd/prøve, varighed og evt. værktitel.
Eksempel lydværk:
Journalnr. 235, værknr. 4, lydværk, varighed 9 min. med titlen ”Smoking Guns” navngives: 235_4_lyd_9.00_ Smoking Guns.
Eksempel for prøve til lydværk:
Journalnr. 235, værknr. 4, prøve, varighed 1:45 min. med titlen ”Smoking Guns” navngives: 235_4_proeve_1.45_Smoking_Guns

Lydværker anmeldes på blanketten på lige fod med andre værker, men indleveres/indsendes på dvd eller usb hukommelse. Husk at alt fysisk indsendt materiale skal mærkes med journal- og værknummer samt navn og adresse. Benyt navnesedlerne, der ligger klar til udprint fra din indsenderkonto.


Hvad bruges billedmaterialet til?

Det indsendte materiale vises ikke til andre end censurkomitéen under censureringen.
Alle uploadede filer slettes fra KPs server efter censur og udstilling.
KP forbeholder sig dog ret til at bruge fotos af antagne værker i formidlingsøjemed.

Hvornår får jeg svar på, om jeg er kommet med på KP18?

Svaret kan forventes MANDAG D. 26. FEBRUAR. Det udsendes som e-mail til den e-mail adresse, du oplyste ved tilmelding. Tjek også din spamboks.

Hvis jeg ikke har fået værker med på KP18?

Du behøver ikke foretage dig noget.
Når du er kommet dig over skuffelsen, så husk på, at vi alle uden undtagelse har prøvet at blive afvist. Det er normalt kun ca. 5% af de indsendte værker, der antages.
Har du indsendt usb-hukommelse eller dvd til censurering, retursender vi materialet, hvis du på anmeldelsesblanketten har bedt om det.

Hvis jeg har fået værker med på KP18?

Ethvert antaget værk skal indleveres eller indsendes rettidigt til KP, så vi har det i hænde MANDAG D. 12. MARTS. Værket kan ikke kræves tilbage før udstillingen er slut. Værket må ikke være ændret i forhold til det anmeldte. Undlad fx at sætte malerier, grafiske arbejder eller fotos i ramme, hvis ikke det fremgår af anmeldelsesblanketten eller den uploadede billeddokumentation.

Ophængning af udstillingen

Det er censurkomitéens ansvar at disponere udstillingens helhed.
Du skal ikke selv hænge dine værker op, medmindre installeringen af dit værk kræver din medvirken.
Det er dit ansvar, at stille det nødvendige tekniske udstyr til rådighed, hvis dit antagne værk kræver det.
Du kan ikke stille krav om en specifik placering af værker på udstillingen, medmindre der er tale om stedsspecifikke værker.
KP bestræber sig på, at yde de enkelte værker så optimale fremvisningsbetingelser som muligt under hensyntagen til de fysiske og økonomiske rammer for udstillingen.

Forsikring

I den periode dine værker befinder sig i Kunsthal Aarhus, vil de være fuldt forsikret. Forsikring under transport er dit eget ansvar.

Antagelsesgebyr

Senest FREDAG D. 9. MARTS skal du indbetale antagelsesgebyr på 100 DKK (13,50 €) pr. antaget værk.
Beløbet går til dækning af udgifter i forbindelse med udstillingsopbygning.
Benyt følgende bankoplysninger:
Arbejdernes Landsbank
Reg. nr.: 5381  Kontonr.: 0251169
Fra udlandet:
IBAN no.: DK7453810000251169
BIC (SWIFT code): ALBADKKK

Salg af værker på KP

Ved salg af værker i udstillingsperioden beregnes 35% af salgsprisen i provision til KP.
Husk at indregne dette i din salgspris.
Hvis dine værker ikke er til salg noterer du blot ’PRIVAT / forsikringssum i DKK’ i prisfeltet på anmeldelsesblanketten.
KP-prisen og Publikumsprisen er ikke omfattet af provision.


Indlevering/indsendelse samt afhentning/returnering af værker


Forsendelse

Alle antagne værker til KP18 skal være fremme MANDAG D. 12. MARTS, på adressen:
Kunstnernes Påskeudstilling
Kunsthal Aarhus
J.M. Mørks Gade 13
DK-8000 Aarhus C


Det er dit eget ansvar at værkerne når rettidigt frem, og bliver rettidigt afhentet.
Du står selv for pakning og transport samt eventuel transportforsikring.
Husk at angive på anmeldelsesblanketten hvilken transportform, der benyttes.

Hellerup Flytteforretning anbefales ved transport fra Københavnsområdet og Odense.

På blanketten angives hvilken transportform, der benyttes (nederste felt).
KP retursender værkerne mod et indpakningsgebyr på 100 DKK pr. journalnummer.
Du betaler selv transportomkostninger og evt. forsikring under transport.
Den billigste løsning er at købe returfragtbrev samtidig med indsendelsen.
Værker med samme journalnummer sendes samlet.
Afsendelse fra Kunsthal Aarhus TIRSDAG D. 17. APRIL.

Indlevering
Antagne værker til KP18 indleveres til Kunsthal Aarhus
MANDAG D. 12. MARTS I TIDSRUMMET KL. 12-19.

Afhentning
Efter udstillingen afhentes værkerne MANDAG D. 16. APRIL I TIDSRUMMET KL. 10-15.


Sådan foregår censureringen på KP18

>> Om censureringen på KP18
>> Censurkomitéen KP18

Vejledninger

>> Tekniske Krav
>> Vejledning - udfyldning af blanketten
>> Vejledning - aflæsning af resultat på blanketten

Deadlines

>> KP18 kalender


Spørgsmål rettes til

KPs forretningsfører, Ole C Hansen
tlf. +45 2251 2243 (hverdage kl. 10-15) eller email: info@kp-spring.dk
Telefonen er lukket d. 19. - 23. februar, mens der censureres.

>> Tekniske krav KP18
>> Betingelser KP18 (pdf)


Spørgsmål?

Kontakt venligst KP
info@kp-spring.dk
+45 2251 2243
(hverdage kl. 10-15)
Telefonen er lukket d. 19. - 23. februar, mens der censureres.

KP adresse

Kunstnernes Påskeudstilling
Kunsthal Aarhus
J.M. Mørks Gade 13
8000 Aarhus C
+45 2251 2243
info@kp-spring.dk
www.kp-spring.dk
Kunstnernes Påskeudstilling
Kunsthal Aarhus, J.M. Mørks Gade 13,
DK-8000 Aarhus C
Kontakt: info@kp-spring.dk // Tlf.: +45 22512243

KP på Facebook