Om censureringen på KP

Censurkomitéens opgave
Censurkomitéen har det kunstneriske ansvar for udstillingen.
Censorerne forpligter sig til at medvirke aktivt til den nødvendige begrænsning af det indsendte materiale. Alle arbejder censureres af censurkomiteen alene udfra kunstneriske kriterier. Alle andre kriterier er censureringen uvedkommende. Alle afgørelser træffes ved flertalsbeslutninger.

Udvælgelsen foregår over tre runder
Over 3 runder censureres på grundlag af uploadede digitale billedfiler eller video- og lydfiler indsendt på usb-hukommelse.

1. runde: Alt materiale gennemses. Er der én censor, der ønsker at gense et eller flere af indsenders arbejder, går alt videre til 2. runde - hvis ikke, går alt ud.
2. runde: Her kan pilles enkeltarbejder ud. Er der mindst to censorer, der ønsker at gense et eller flere af indsenders arbejder går disse videre til 3. runde.
3.runde: Sidste og afgørende - her udvælges arbejderne til udstillingen. Der skal være mindst tre censorer (almindeligt flertal) der går ind for et arbejde, for at det antages.

Censureringen sker på grundlag af arbejderne selv + evt. projektbeskrivelser eller redegørelser for kunstneriske intentioner, hvis det er oplyst af indsender.
Censurkomitéen får ingen biografiske data på indsender udover navn, hvis det ønskes af censorerne.

Spørgsmål?

Kontakt venligst KP
info@kp-spring.dk
+45 2251 2243
(hverdage kl. 10-15)
Telefonen er lukket d. 4. - 8. marts, mens der censureres.
Kunstnernes Påskeudstilling
Kunsthal Aarhus, J.M. Mørks Gade 13,
DK-8000 Aarhus C
Kontakt: info@kp-spring.dk // Tlf.: +45 22512243

KP på Facebook