Censurkomitéen KP15

Fra venstre; Kirsten Justesen, Peter Land, Gudrun Hasle, Jacob Bjørn og Milena Bonifacini

Grundlaget for en frugtbar og interessant dialog omkring udvælgelsen af værkerne til KP15 er det bedst tænkelige, når ovennævnte censorer, der repræsenterer et stort aldersmæssigt spænd, samt en bred vifte af kunstsyn og kunstneriske praksisformer, bedømmer de indsendte arbejder i marts måned.
Censurkomitéen er udpeget af KPs bestyrelse på baggrund af forslag og anbefalinger fra KPs medlemmer samt bestyrelsens egne forslag.
KPs bestyrelse ser med glæde frem til censureringen med disse meget kompetente kunstnere + en gallerist.

Herunder en kortfattet præsentation af censorerne


Kirsten Justesen

Hvad ser du efter?
Jeg kigger efter, hvem jeg gerne vil være kollega med. Og så vil jeg gerne overraskes.

Hvad er dit forhold til censurerede udstillinger?
Censurerede udstillinger er et konkret forum for mulige kolleger og dialogpartnere. Det er indgangen til branchen.

CV:
Kirsten Justesen (f. 1943) er uddannet billedhugger fra Det Jyske Kunstakademi (1968) og Det Kongelige Danske Kunstakademi (1975).

Hendes kunstneriske produktion spænder bredt over skulptur, fotografi, video, aktioner, events og performances, scenografi, udsmykninger, tekst mv. Med baggrund i 1960’ernes avantgardemiljø i Aarhus, blev hun en af pionererne indenfor body art på både den danske og internationale kunstscene, og hendes krop har igennem flere årtier fungeret som hendes primære redskab. I 1970’erne gør hendes kønspolitiske holdning hende til en central skikkelse i 1970’ernes kunstneriske opbrud, hvor hun udforskede en såkaldt feministisk æstetik, der tager livtag med traditionelle værdisystemer og stiller skarpt på kvinders situation og position i det private og offentlige rum. Hendes senere produktion er karakteriseret af en bredere undersøgelse af forholdet mellem krop, rum og sprog. Udover sin krop benytter hun ofte is som materiale i værker, der beskæftiger sig med tid og processer i forandring.

Kirsten Justesen har blandt mange udmærkelser modtaget Eckersberg medaljen i 1996, Statens Kunstfonds livsvarige ydelse fra 1998, Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsen prisen i 2000 og Thorvaldsenmedaljen i 2005. Hun har desuden undervist og været gæsteprofessor på kunstakademier i Skandinavien, USA og Israel. I 1985 blev hun udnævnt til afdelingsleder på Statens Teaterskole, hvor hun fik til opgave at opbygge scenografiuddannelsen.

Mere om Kirsten Justesen her

Peter Land

Hvad ser du efter?
Noget af det jeg glæder mig til ved at være censor på KP, er at få udfordret min egen opfattelse af hvad der er godt, skidt, op og ned i forhold til kunst generelt. Jeg glæder mig derfor til at se hvad der er sendt ind og især de diskussioner dette kan sætte i gang med de andre censorer. På den måde er jeg censor af rent egoistiske årsager. Jeg vil have noget med hjem ud over honoraret, men håber selvfølgelig at vi også får sat en god og seriøs udstilling sammen undervejs i processen.

CV
Peter Land (født 1966) er uddannet på Det Kongelige Danske Kunstakademi i København (1988-94) og på Goldsmith College i London (1994-95).

Peter Lands kunstneriske praksis har igennem en lang årrække kredset omkring videomediet, hvor han bruger sig selv som ”performer”. Lands videos er en hyldest til slapstick-komedien, til fluxus-happenings, til dada og det absurde teater, særligt Becketts. De er en slags forsøgstest, hvor han afprøver sine personlige pinlighedsgrænser i groteske iscenesættelser. Senere har han udvidet sin praksis med traditionelle medier som tegning, maleri og skulptur - men med de særlige erfaringer fra sine videos som udgangspunkt.

Peter Land har samarbejdet med Nicolai Wallner siden den spæde start i midthalvfemserne, og det er siden gået stærkt med en omfattende udstillingsaktivitet både herhjemme og internationalt. Han har bl.a. repræsenteret Danmark på Venedig Biennalen i 2005.

Mere om Peter Land her


Gudrun Hasle

Hvad ser du efter?
Jeg er ret fokuseret på konceptet og idéen bag et værk, og så kigger jeg på, om der er en fed historie i det, om det viser en sjov måde at tænke på, og om der bliver skubbet til min bevidsthed. Der skal være en form for originalitet, der ikke bare følger modebølgen. Derudover skal form og indhold selvfølgelig passe sammen.

Hvad er dit forhold til censurerede udstillinger?
Jeg har selv været med på Charlottenborgs Forårsudstilling to gange. Jeg brugte det i høj grad som en deadline og som en måde at vise mig selv og andre, hvor langt jeg var nået. For mig at se er en censureret udstilling et praktisk arbejdsredskab, som man kan bruge i starten af sin karriere eller som en afprøvning ved et karriereskifte, hvor man vil se, om det kan bære. Når man får et værk med er det jo et skulderklap.

CV
Gudrun Hasle (f. 1979) er uddannet ved Det Fynske Kunstakademi og Det Kongelige Danske Kunstakademi i 2008.
Et særkende for hendes kunst er et afsæt i det personlige i form af minder og tabuer, en undersøgelse af det perfekt versus det uperfekte samt tekstsproget, hvor hun tematiserer sin ordblindhed, og stavefejl i broderede tekster er blevet et særkende. Udover broderi indeholder hendes produktioner video, foto, performance og tegninger. Hun blev i 2013 nomineret til årets bedste udstilling af foreningen af danske kunstkritikere på baggrund af sin udstilling ”Modsmerte” på Museet for Samtidskunst i Roskilde. Hun arbejder lige nu på værker til soloudstillinger på Brandts Klædefabrik, Vejen Kunstmuseum og Horsens Kunstmuseum i 2015 og 2016 og er formand for bestyrelsen for udstillingsstedet Overgaden – Institut for Samtidskunst samt medlem af kunstnerfællesskabet Koh-i-noor. Kulturinteresserede har desuden nyligt kunnet opleve hende som smagsdommer i programmet af samme navn på DR2.

Mere om Gudrun Hasle her


Milena Bonifacini

Hvad ser du efter?
Jeg ser først og fremmest efter originalitet. Jeg skal have en fornemmelse af, at der er individ bag, der har en vej at gå og som følger nogle tanker og udtryk, der ikke ligner andres. Der er så meget kunst, der forholder sig som en kommentar eller ironisk til anden kunst ─ jeg vil gerne se nogen, der tør satse. Det gør ikke noget, at jeg ikke forstår deres intention 100 procent, jeg vil gerne undre mig.

Hvad er dit forhold til censurerede udstillinger?
De er jo en god mulighed for at komme i gang. Jeg har selv udstillet på Charlottenborgs Forårsudstilling, da jeg studerede i København, og det er et sted, hvor du lærer nogle at kende og får vist dine ting frem.

CV
Milena Bonifacini (f. 1963) er uddannet fra Det Kongelige Danske Kunstakademi i 1989, hvor hun også har arbejdet som underviser, og er cand.phil fra Skolen for Teori og Formidling, Det Kongelige Danske Kunstakademi, 1991. Hun har udstillet i solo- og gruppeudstillinger i indland og udland og er til daglig en del af kunstnersammenslutningen Jylland, med hvem hun udstiller i Kunsthal Aarhus i 2014.
Hendes produktion omfatter tegning, maleri på lærred, træ, pap, aluminium, voksdug, installation, keramik og fotos. Hun abstrakt i et organisk formsprog, ofte med inspiration fra naturen, hvor hun med farver, former og mønstre sætter en oplevelse af noget underfuldt og ubesvaret, der ikke helt kan forklares, og hvor hun sætter spørgsmålstegn ved vores opfattelse af gængse formater.
Hun modtog Statens Kunstfonds treårige arbejdslegat i perioden 2005-2008.

Mere om Milena Bonifacini her


Jacob Bjørn

Hvad ser du efter?
Jeg ser efter, om kunstneren forholder sig til sin samtid. Værket behøver ikke være samfundspolitisk, det kan også være i et æstetisk islæt. Derudover respekterer jeg det legende og eksperimentelle i kunsten. Salgbarhed er ikke en vinkel, jeg har med mig i denne sammenhæng, det handler om gode værker.

Hvad er dit forhold til censurerede udstillinger?
De er vigtige, da de giver alle en chance for at blive vurderet af et fagpersonale. Det giver ansøgeren et fingerpraj, om det er noget, andre vil finde relevant.

CV:
Jacob Bjørn, 30 år, er gallerist og åbnede i 2011 Galleri Lunchmoney i Vestergade i Aarhus, et galleri for ung upcoming samtidskunst. Lunchmoney var opbygget efter et stramt koncept og et ønske om at skabe et uprætentiøst miljø og udstille værker til priser, almindelige mennesker kan overkomme. Jacob Bjørn har for nyligt valgt at lukke Lunchmoney for i stedet at åbne et galleri i den gamle Ceres bygning i Aarhus. Det ny galleri er målrettet mere etablerede kunstnere fra Jacob Bjørns egen generation og bliver internationalt forankret med kunstnere fra både indland og udland. Fra Danmark vil man blandt andet kunne opleve Jan S. Hansen og Søren Sejr, og fra USA starter han ud med en udstilling af maleren Ted Gahl. Med omkring 350 m2 og seks meter til loftet bliver der plads til både salgbare malerier og mindre letomsættelig kunst og eksperimenter. Galleriet åbner 20. september 2014.

Jacob Bjørn har en baggrund i Æstetik og Kultur ved Aarhus Universitet og har boet i Berlin og New York, hvor han har arbejdet med kunst. Gennem sine ophold samt rejser rundt i verden i kunstfagligt regi har han opbygget et internationalt netværk.

Mere om Jacob Bjørns galleri her


KPs billedarkiv


Fotografierne må gerne benyttes til egne ikke kommercielle formål. Husk dog altid at kreditere fotografen.
Kunstnernes Påskeudstilling
Kunsthal Aarhus, J.M. Mørks Gade 13,
DK-8000 Aarhus C
Kontakt: info@kp-spring.dk // Tlf.: +45 22512243

KP på Facebook