Censurkomitéen 2017

Eva Koch

Videokunstner

Uddannelse
1985-92 Det kongelige danske Kunstakademi
1989-90 Facultad de Bellas Artes, Barcelona, Spanien

Billedkunstneren Eva Koch arbejder rumligt med videoinstallation, lyd og skulptur.
Eva Kochs skulpturer relaterer sig i skala til menneskets eget kropslige nærvær, mest udtalt er Jordskulpturen i Esbjerg, skabt af 800.000 kubikmeter jord, et klart landemærke i det Vestjyske landskab.
Et tilbagevendende tema i Eva Kochs videoværker er det anonyme individ set fra et kollektivt perspektiv. I det store interaktive videoværk VILLAR får beskueren et indblik i en familie der er berørt af krig. Værket et en mangefacetteret fortælling om, at sandhed har flere sider og at erindring er subjektiv.
Eva Koch arbejder ofte stedspecifikt og interaktivt. Tematisk kredser hendes værker især omkring kommunikation og det fælles menneskelige. Fortalt i et sanseligt enkelt sprog, hvor billede og ord er hinandens forlængelser.
Foto: Suste Bonnén

Jesper Christiansen

(f. 1955)
Kunstmaler

Uddannelse
1981 - 88 Det Kongelige Danske Kunstakademi, København, (DK)

Andre hverv
2003 - 08 Professor ved Det Kongelige Danske Kunstakademi
2005 - 07 Formand for de billedkunstneriske udvalg, Statens Kunstfond

Lærredet er i Jesper Christiansens maleri en scene. Et illusionsrum, hvor maleriske eksperimenter udfordres, og grænser overskrides. Jesper Christiansen arbejder med den todimensionale flade som selve grundforudsætningen for billedets rumlige perspektiver. Dermed bliver lærredet en hovedspiller i etableringen af forestillingen om en dybde og rumlig kompleksitet i maleriet. Der er i Jesper Christiansens rum ikke noget sort, hvidt og let aflæseligt. Opbygningen af rummet består af mange linjer, akser og forskydninger, øjet er konstant udfordret og aktivt i bevægelsen rundt på fladen og inde i billedet. Men værkerne forestiller noget. Udgangspunktet er figurativt, kunstneren fastholder det nære, intime rum i sine interiørs og stilleben. Det er selvfølgelig opstillet, iscenesat og kalkuleret, og det ses og mærkes. I det myldrende univers af organiske gevækster blotlægger fladen mønstre og ornamentik, der agerer aktører for malerens undersøgelser af billedets rum.
De diskrete referencer til den rigtige virkelighed skaber associationsrækker og historier, der gør malerierne fortrolige og nærværende. Der er en umiddelbar relation mellem betragterens univers og billedets. Det er motiver, der betyder noget. For de er hentet lige rundt om hjørnet, i huset, haven, vinduet. Eller det er ord og sproglige ytringer med deres egen genkendelige poesi og historie. Men konstellationen er ikke som hjemme, og de maleriske tricks afdækker gradvist og sikkert illusionsnummeret. Kombinationen af de virkelighedsnære elementer som blomster, møbler eller bøger og de uvirkelige billedkomponenter, som eksempelvis skyggelægning, indtegnede grundrids og opbrudte perspektiver, giver værkerne et uvirkeligt udtryk. Det er på en gang både ukompliceret og komplekst.
Karakteristisk for Jesper Christiansens univers er den stille humor og finurlige opmærksomhed på det lille, endda uanseelige motiv, som bærer af en større fortælling om maleriet. Kunstneren benytter sig af flere referencer til både kunsthistoriske perioder som Arts and Crafts og jugendstilen, men også ikoniske malere som Bonnard, Picasso eller Van Gogh. Christiansen maler sit eget uregerligt formelle og fabulerende maleri, der rummer både selvbiografiske, litterære, perspektiviske og abstrakte greb, der i sidste ende peger på billedets egen illusionistiske virkelighed.

Foto: Marie Lykke Bordorff

Jesper Dyrehauge

(f. 1966)
Kunstmaler

Uddannelse

1994-1999 Det Jyske Kunstakademi. Aarhus.

1998 Gerrit Rietveld Academie, Amsterdam.

1991 Holbæk Kunsthøjskole.

1984-1987 Uddannet typograf.


Andet
2011-2015
die raum, not-for-proft exhibition space prenzlauerberg, berlin.
w. lotte møller mag. art. and bar architekten berlin.
www.dieraum.net
2006-2007
Kbh Kunsthal, copenhagen.
Director Jacob Fabricius, with co-curators Anders Gaardbo and Lotte Juul Petersen.
www.kbhkunsthal.org
1995-1998
co-founder and curator rum46. artist run exhibition space, Aarhus (DK).

Foto: Morten Holtum

Lisbeth Bonde

(f. 1956)
Cand.mag. og kunstkritiker

>> Lisbeth Bondes seneste udgivelser og aktiviteter

Per Ahlmann

(f. 1965)
Keramiker

Uddannelse

Institut for Unika, Designskolen Kolding, Kolding, 1995


Samlinger

Ny Carlsbergfondet
Statens Kunstfond
Annie & Otto Johs. Detlefs Samlingen
Erik Veistrup Samlingen
Designmuseum Danmark
Sjællands Keramikmuseum
Mc Manus Galleries, Dundee, Skotland
KPs billedarkiv


Fotografierne må gerne benyttes til egne ikke kommercielle formål. Husk dog altid at kreditere fotografen.


Kunstnernes Påskeudstilling
Kunsthal Aarhus, J.M. Mørks Gade 13,
DK-8000 Aarhus C
Kontakt: info@kp-spring.dk // Tlf.: +45 22512243

KP på Facebook