Betingelser KP19

KP modtager alle typer værker

KP modtager alle typer værker fra alle kunstnere uanset nationalitet, opholdssted og alder.
Enkeltpersoner såvel som grupper kan indsende værker.

Ansøgningsperiode

Ansøgning foregår online i perioden 1. – 26. februar 2019.
DEADLINE 26. FEBRUAR KL. 24:00.

Hvor mange arbejder kan jeg indsende?

Der kan anmeldes op til 6 værker på én blanket indenfor alle kategorier.
Vil du anmelde flere end 6 værker, må du købe en ekstra blanket.

Hvad skal jeg indsende?

Ansøgningen til KP foregår online. Der modtages ikke fysiske værker til bedømmelse.
Billeder: Dine arbejder skal dokumenteres med fotos, der skal uploades på din anmeldelsesblanket. For hvert anmeldt værk kan du uploade op til 4 fotos.
Video, animation, lyd og andre værker, der ikke kan dokumenteres med fotos kan gemmes på en usb-hukommelse med tydelig angivelse af journalnummer og indsendes/indleveres senest TIRSDAG D. 26. FEBRUAR 2019 til adressen
Kunstnernes Påskeudstilling
Kunsthal Aarhus
J. M. Mørks Gade 13
8000 Aarhus C.

Fylder filerne mindre end 2GB kan alternativt indsendes via www.wetransfer.com til info@kp-spring.dk.
Upload et stillbillede på blanketten, da det sikrer en hurtig identifikation af det anmeldte værk.

Alle værker skal anmeldes på anmeldelsesblanketten – også video- og lydværker.

Tænk på at censurkomitéen alene har denne dokumentation at vurdere dine værker ud fra, og at materialet derfor skal være i en kvalitet, der ikke efterlader nogen tvivl om værkets karakter!

Hvad accepteres ikke?

KP accepterer ikke værker, der tidligere har været antaget på en af følgende censurerede udstillinger: KE, KS, KP, Forårsudstillingen Charlottenborg, Nordkraftudstillingen (NK) eller DCK på Fyn.

Ansøgningsgebyr

Ansøgningsgebyret er 550 DKK og dækker købet af én anmeldelsesblanket.
Betalingen sker online via www.kp-spring.dk
Når betalingen er gennemført modtager du en kvittering på e-mail.
Kvitteringen indeholder adgangskode samt journalnummer, som benyttes til at logge på din KP-konto. På denne konto finder du anmeldelsesblanketten, hvor på du skal uploade dine værker til KP19.
Du kan re-uploade og efterredigere indtil DEADLINE D. 26. FEBRUAR KL. 24:00.

Antagelsesgebyr

Får du værker antaget opkræves et antagelsesgebyr på 100 DKK pr antaget værk.

KP – kunstneriske kvalitetskriterier

Censurkomitéen sammensætter udstillingen alene ud fra kunstneriske kvalitetskriterier.
Den samlede censurkomité tager stilling til samtlige indsendte værker.
Censurkomitéen får under censureringen ikke andre oplysninger om dig end dit journalnummer og evt. dit navn ved forespørgsel.


Tekniske krav


BILLEDFILER
 
Format: jpeg, jpg  
Størrelse: max 2 mb pr. billedfil.
Farve: RGB (til skærmvisning, modsat SMYK, der er til print)
Navngivning af jpeg-fil: Benyt ikke æ ø å =) (/ &% € # "! § $? eller andre kommandotaster (dette kan være en kilde til fejl ved upload).
Brug ikke mellemrum, benyt i stedet _

Der kan uploades op til 24 jpeg-filer pr. journalnummer. 4 jpeg-filer pr. værk.

VIDEOFILER
Format: mpeg4, avi, wmv, mov
Video skal kunne afspilles med VLC Media Player, Windows Media Player eller Quick Time Player.
Varighed: Angiv på anmeldelsesblanketten den reelle varighed uden loop.
Eksempel: 4 minutter og 35 sekunder skrives 4.35
Video længere end 5 min skal ledsages af en trailer på max. 2 min i en separat fil.
Navngivning af videofil: Videofilen navngives med Journal- og værknummer, video/trailer, varighed og evt. værktitel.
Eksempel videoværk:
Journalnr. 235, værknr. 4, video, varighed 9 min. med titlen ”Rygklapperklubben Klap i” navngives: 235_4_video_9.00_ Rygklapperklubben_Klap_i
Eksempel for trailer til videoværk:
Journalnr. 235, værknr. 4, trailer, varighed 1.45 min. med titlen ”Rygklapperklubben Klap i” navngives: 235_4_trailer_1.45_Rygklapperklubben_Klap_i

Videoværker anmeldes på blanketten på lige fod med andre værker, men indleveres/indsendes på usb hukommelse med tydelig angivelse af journalnummer. Benyt gerne navnesedlerne, der ligger klar til udprint fra din indsenderkonto. Fylder filerne mindre end 2GB kan alternativt indsendes via www.wetransfer.com til info@kp-spring.dk.
Upload et stillbillede på blanketten, da det sikrer en hurtig identifikation af det anmeldte værk.


LYDFILER
Format: aac, wma, mp3
Lyd skal kunne afspilles med VLC Media Player, Windows Media Player eller iTunes.
Varighed: Angiv på anmeldelsesblanketten den reelle varighed uden loop.
Eksempel: 4 minutter og 35 sekunder skrives 4.35
Lydværk længere end 5 min skal ledsages af en lydprøve på max. 2 min i en separat fil.
Navngivning af lydfil: Lydfilen navngives med Journal- og værknummer, lyd/prøve, varighed og evt. værktitel.
Eksempel lydværk:
Journalnr. 235, værknr. 4, lydværk, varighed 9 min. med titlen ”Smoking Guns” navngives: 235_4_lyd_9.00_ Smoking Guns.
Eksempel for prøve til lydværk:
Journalnr. 235, værknr. 4, prøve, varighed 1:45 min. med titlen ”Smoking Guns” navngives: 235_4_proeve_1.45_Smoking_Guns

Lydværker anmeldes på blanketten på lige fod med andre værker, men indleveres/indsendes på usb hukommelse med tydelig angivelse af journalnummer. Benyt gerne navnesedlerne, der ligger klar til udprint fra din indsenderkonto. Fylder filerne mindre end 2GB kan alternativt indsendes via www.wetransfer.com til info@kp-spring.dk.
Upload et stillbillede på blanketten, da det sikrer en hurtig identifikation af det anmeldte værk.

Hvad bruges billedmaterialet til? 

Det indsendte materiale vises ikke til andre end censurkomitéen under censureringen.
Alle uploadede fotos slettes fra KPs server efter censur og udstilling.
KP forbeholder sig dog ret til at bruge fotos af antagne værker i formidlingsøjemed.

Hvornår får jeg svar på, om jeg er kommet med på KP19?

Svaret kan forventes MANDAG D. 11. MARTS. Det udsendes som e-mail til den e-mail adresse, du oplyste ved tilmelding. Tjek også din spamboks. 

Hvis jeg ikke har fået værker med på KP19?

Du behøver ikke foretage dig noget.
Når du er kommet dig over skuffelsen, så husk på, at vi alle uden undtagelse har prøvet at blive afvist. Det er normalt kun ca. 5% af de indsendte værker, der antages.
Har du indsendt usb-hukommelse eller dvd til censurering, retursender vi materialet, hvis du på anmeldelsesblanketten har bedt om det.

Hvis jeg har fået værker med på KP19?

Ethvert antaget værk skal indleveres eller indsendes rettidigt til KP, så vi har det i hænde MANDAG d. 25. MARTS. Værket kan ikke kræves tilbage før udstillingen er slut. Værket må ikke være ændret i forhold til det anmeldte. Undlad at sætte tegninger, grafiske arbejder eller fotos i ramme, hvis ikke det fremgår af anmeldelsesblanketten eller den uploadede billeddokumentation.

Installering og ophængning af udstillingen

Det er censurkomitéens ansvar at disponere udstillingens helhed.
Du skal ikke selv hænge dine værker op, medmindre installeringen af dit værk kræver din medvirken.
Det er dit ansvar, at stille det nødvendige tekniske udstyr til rådighed, hvis dit antagne værk kræver det.
Du kan ikke stille krav om en specifik placering af værker på udstillingen, medmindre der er tale om stedsspecifikke værker.
KP bestræber sig på, at yde de enkelte værker så optimale fremvisningsbetingelser som muligt.

Forsikring

Dine værker er forsikrede af KP i den periode de befinder sig i Kunsthal Aarhus.
Forsikring under transport er dit eget ansvar.

Antagelsesgebyr

Senest FREDAG D. 22. MARTS skal du indbetale antagelsesgebyr på 100 DKK (13,50 €) pr. antaget værk.
Beløbet går til dækning af udgifter i forbindelse med udstillingsopbygning.
Benyt følgende bankoplysninger:
Arbejdernes Landsbank
Reg. nr.: 5381 Kontonr.: 0251169
Fra udlandet:
IBAN no.: DK7453810000251169
BIC (SWIFT code): ALBADKKK

Salg af værker på KP

Ved salg af værker i udstillingsperioden beregnes 35% af salgsprisen i provision til KP.
Husk at indregne dette i din salgspris.
Værker der ikke er til salg; du noterer blot ’PRIVAT / (forsikringssum i DKK)’ i prisfeltet på anmeldelsesblanketten.
KP-prisen og Publikumsprisen er ikke omfattet af provision.


Indlevering/indsendelse samt afhentning/returnering af værker

Indlevering
Antagne værker til KP19 indleveres til Kunsthal Aarhus
MANDAG d. 25. MARTS i tidsrummet kl. 12-19.

Afhentning
Efter udstillingen afhentes værkerne TORSDAG d. 25. APRIL i tidsrummet kl. 10-15.

Forsendelse med post eller fragt
Alle antagne værker til KP19 skal være fremme MANDAG d. 25. MARTS på adressen:
Kunstnernes Påskeudstilling
Kunsthal Aarhus
J.M. Mørks Gade 13
DK-8000 Aarhus C


Det er dit eget ansvar at værkerne når rettidigt frem, og bliver rettidigt afhentet.
Du står selv for pakning og transport samt eventuel transportforsikring.
Husk at angive på anmeldelsesblanketten hvilken transportform, der benyttes.

Fra Københavnsområdet og Odense anbefales Hellerup Flytteforretning/Hvejsel.

På blanketten angives hvilken transportform, der benyttes (nederste felt).
KP retursender værkerne mod et indpakningsgebyr på 100 DKK pr. journalnummer.
Du betaler selv transportomkostninger og evt. forsikring under transport.
Den billigste løsning er at købe returfragtbrev samtidig med indsendelsen.
Værker med samme journalnummer sendes samlet.
Afsendelse fra Kunsthal Aarhus fredag d. 26. april.


Sådan foregår censureringen på KP19

>> Om censureringen på KP19
>> Censurkomitéen KP19

Vejledninger

>> Vejledning - udfyldning af blanketten
>> Vejledning - aflæsning af resultat på blanketten

Deadlines

>> KP19 kalender


Spørgsmål rettes til

KPs forretningsfører, Ole C Hansen
tlf. +45 2251 2243 (hverdage kl. 10-15) eller email: info@kp-spring.dk
Telefonen er lukket d. 4. - 8. marts, mens der censureres.

>> Tekniske krav KP19
>> Betingelser KP19 (hent pdf)


Spørgsmål?

Kontakt venligst KP
info@kp-spring.dk
+45 2251 2243
(hverdage kl. 10-15)
Telefonen er lukket d. 4. - 8. marts, mens der censureres.

KP adresse

Kunstnernes Påskeudstilling
Kunsthal Aarhus
J.M. Mørks Gade 13
8000 Aarhus C
+45 2251 2243
info@kp-spring.dk
www.kp-spring.dk
Kunstnernes Påskeudstilling
Kunsthal Aarhus, J.M. Mørks Gade 13,
DK-8000 Aarhus C
Kontakt: info@kp-spring.dk // Tlf.: +45 22512243

KP på Facebook