Bestyrelsen for Kunstnernes Påskeudstilling

Bestyrelsen

Valgt på generalforsamling d. 30. marts 2019

Lisbeth Bachman, forkvinde (valgt 2018 for 2 år)
Karina Præstegaard (valgt 2019 for 2 år)
Pernille Lærke Andersen (valgt 2019 for 2 år)
Ulrik Lund (suppleant for Aske Krogh Trillingsgaard)
Sidse Camilla Turvey Aaes (suppleant for Cecilie Rosdahl)


Suppleant (valgt for 1 år)
David Ramirez Gomez


Regler for valg til bestyrelsen
Bestyrelsens medlemmer vælges på foreningens generalforsamling for 2 år ad gangen.
Herudover vælges hvert år minimum 2 suppleanter til bestyrelsen.
Følgende personer er valgbare til bestyrelsen:

  1. Alle KP medlemmer
  2. Personer der tidligere har udstillet på KP
  3. Personer, som ikke er medlem af KP, men som anbefales ved underskrift af minimum 10 KP medlemmer.

KPs forretningsfører
Til at varetage det daglige arbejde har KPs bestyrelse ansat en forretningsfører.
Det har siden efterår 2009 været:
Ole C Hansen