Bestyrelsen for Kunstnernes Påskeudstilling

Valgt på generalforsamling d. 3. juni 2021

Ordinære bestyrelsesmedlemmer (alle valgt for 2 år)

Pernille Lærke Andersen
Sarah Jarsbo
Marie Kaarøe
Ulla Bjulver
Pia Möller-Light


Suppleanter (alle valgt for 1 år)

Malene Kløve Dalsgaard
Lene Vidding

Jane Klostergaard
Sidse Camilla Turvey Aaes
Lars Brorson Fich
Ulrik Lund


Regler for valg til bestyrelsen
Bestyrelsens medlemmer vælges på foreningens generalforsamling for 2 år ad gangen.
Herudover vælges hvert år minimum 2 suppleanter til bestyrelsen.
Følgende personer er valgbare til bestyrelsen:

  1. Alle KP medlemmer
  2. Personer der tidligere har udstillet på KP
  3. Personer, som ikke er medlem af KP, men som anbefales ved underskrift af minimum 10 KP medlemmer.

KPs forretningsfører
Til at varetage det daglige arbejde har KPs bestyrelse ansat en forretningsfører.
Det har siden efterår 2009 været:
Ole C Hansen