Tekniske krav KP21-digital

Tekniske krav

KP21-digital efterspørger digitale kunstværker og IKKE reproduktioner af analoge værker!

Definition af digital kunst
Vi definerer digital kunst som kunstnerisk formgivning, der har digitale og elektroniske medier som grundlag for en kunstpraksis. Værkerne kan være tværæstetiske (visuelle medier, musik, performance, lys etc. i samme værk), og/eller rumme interaktive aspekter.
Af overordnede genrer indenfor den digitale kunst kan nævnes: videokunst, lydkunst, netkunst, spil, podcast, software kunst, augmented reality og cross-media projekter.

  • Den kunstneriske idé skal være funderet i det digitale format. Vi ønsker IKKE affotograferinger af analoge kunstværker.
  • Værket skal være skabt til at kunne fungere på gængse digitale platforme som computer, tablet og smartphone – både Android og iOS (og evt. via links til særskilt software).

- generelt i forbindelse med udstillingen
Til KP21-digital skal publikum kunne tilgå dit værk på almindelige digitale platforme som computer, tablet og smartphone (både Android og iOS). Det er derfor nødvendigt at værket kan fungere på disse platforme, for at et værk kan komme i betragtning til udstillingen.

 - i forbindelse med ansøgning
Vi lægger op til at modtage mange forskellige typer digitale værker og filtyper, så en fuldstændig liste med tekniske krav til filtyperne er umulig at opstille.
Dog findes herunder en liste med basiskrav til billedfiler, videofiler og lydfiler.

Bemærk, at ved værker med en varighed over 3 minutter kan det være en god idé at lave en trailer på max 3 minutter. Traileren er beregnet til at lette censurkomitéens arbejde, og vil ikke indgå i udstillingen, hvis værket antages.


Billedfiler
Format
: jpeg, jpg
Størrelse: ideelt 2600x1800 pixels, 300 dpi, max 6 MB.
Farve: RGB (standard til skærmvisning. Benyt ikke SMYK - det er til print)
Navngivning af billedfiler: Benyt ikke æ ø å =) (/ &% € # "! § $? eller andre kommandotaster (dette kan være en kilde til fejl ved upload).
Brug ikke mellemrum, benyt_underscore_i_stedet_som_her


Videofiler
Format: mpeg4, avi, wmv, mov
Video skal kunne afspilles med VLC Media Player, Windows Media Player eller Quick Time Player.
Varighed: Angiv på anmeldelsesblanketten den reelle varighed uden loop.
Eksempel: 4 minutter og 35 sekunder skrives 4.35
Navngivning af videofil: Videofilen navngives med Journal- og værknummer, video/trailer, varighed og evt. værktitel.
Eksempel videoværk:
Journalnr. 235, værknr. 4, video, varighed 9 min. med titlen ”Rygklapperklubben Klap i” navngives: 235_4_video_9.00_Rygklapperklubben_Klap_i
Eksempel for trailer til videoværk:
Journalnr. 235, værknr. 4, trailer, varighed 1.45 min. med titlen ”Rygklapperklubben Klap i” navngives: 235_4_trailer_1.45_Rygklapperklubben_Klap_i


Lydfiler
Format: aac, wma, mp3
Lyd skal kunne afspilles med VLC Media Player, Windows Media Player eller iTunes.
Varighed: Angiv på anmeldelsesblanketten den reelle varighed uden loop.
Eksempel: 4 minutter og 35 sekunder skrives 4.35
Navngivning af lydfil: Lydfilen navngives med Journal- og værknummer, lyd/prøve, varighed og evt. værktitel.
Eksempel lydværk:
Journalnr. 235, værknr. 4, lydværk, varighed 9 min. med titlen ”Smoking Guns” navngives: 235_4_lyd_9.00_Smoking Guns.
Eksempel for prøve til lydværk:
Journalnr. 235, værknr. 4, prøve, varighed 1:45 min. med titlen ”Smoking Guns” navngives: 235_4_proeve_1.45_Smoking_Guns

Rul til toppen