Censorernes Pris 2021

Den nystiftede Censorernes Pris på 10.000 kr. går i 2021 til Cecilie Penney

- for det interaktive digitale værk 'Form dig som en kugle/Roll up into a ball'

Censorerne ved KP21-digital, Signe Klejs og Jacob Tækker og Amalie Smith, har med Amalie Smiths ord motiveret valget således:

Vi har valgt at pege på Cecilie Penneys 'Form dig som en kugle / Roll up into a ball' som modtager af censorernes pris. Et interaktivt kort over Aarhus giver adgang til fem rum, hvor jeg-fortælleren har opholdt sig under et behandlingsforløb for depression: hos psykologen, lægen, kropsbehandleren, i yogarummet og i hjemmet. De fem rum er 3D-scannede med alle de fejl og mangler, som denne teknologi i dag tilbyder, og arkitekturen hænger derfor i laser, som havde den været udsat for en brand- eller vandskade. Den digitale teknologi bruges på den måde aktivt til at manifestere den depressives huller i omverdensfornemmelsen og ikke mindst i hukommelsen. Samtidig knytter en klar og dæmpet stemme noter og fragmenter fra den personlige sygdomshistorie sammen med de institutionelle rammer, hvor patienten døbes PT. Vi har valgt 'Form dig som en kugle / Roll up into a ball', fordi det er et stærkt værk, der arbejder aktivt både med det digitale medies muligheder og dets begrænsninger.

Amalie Smith

Tillykke til Cecilie!

Cecilie Penney, Form dig som en kugle, interaktivt digitalt kort, video og lyd (klik på billedet for at tilgå værket)

 

 

Rul til toppen