KP historisk set

KP historie – i grove træk
KPs historie tager sin begyndelse i 1947. Initiativtager var foreningen UNG KUNST, og under navnet Censureret udstilling blev den første udstilling vist på Århus Kunstmuseum i påsken samme år.

Det efterfølgende år lavede UNG KUNST en lignende udstilling i Kunstbygningen på Bispetoften. Denne gang under navnet Unge Kunstneres Påskeudstilling.

KP har haft til huse forskellige steder - de sidste mange år i Århus Kunstbygnings meget fine udstillingsrum (nu Kunsthal Aarhus).

I 1949 flyttede udstillingen til Rådhushallen, hvor pladsforholdene var mere rummelige, både til udstillingen og ikke mindst til det omfattende forberedelsesarbejde omkring censureringen.
Til udstillingen i 1949 var der allerede denne tredje gang indsendt ca. 2000 værker til bedømmelse.
Navnet på udstillingen blev i 1949 ændret til Kunstnernes Påskeudstilling, og det har ikke ændret sig siden.

Efter 17 år blev Kunstnernes Påskeudstilling statsanerkendt i 1963.
På dette tidspunkt var der 14 statsanerkendte censurerede udstillinger i Danmark og Kunstnernes Påskeudstilling var på dette tidspunkt den eneste, der ikke var hjemmehørende i København.

I 1970 flyttede KP ind i Århus Kunstbygning for første gang, og udstillingen har været afholdt i Kunstbygningen siden. Dog med undtagelse i året 1998, hvor Århus Kunstbygning havde en stor udstilling med Hendes Majestæt Dronning Margrethe. Udstillingen blev dette år afholdt i ”Ridehuset”

Samtidig med, at KP som udstilling flyttede til Kunstbygningen, blev afviklingen af indlevering-censurering, m.m. også flyttet hertil.
KP fik dette år forretningsadresse som selvstændig institution i Århus Kunstbygning.

I 2002 blev forberedelsesarbejdet med indlevering og censur flyttet til Aulaen på Sct. Annagade Skole. Årsagen hertil var, at KP på grund af det langvarige og omfattende forberedelsesarbejde optog to udstillingsperioder i Århus Kunstbygning.

Afledt af at Aulaen på Sct. Annagade Skole i 2013 måtte nedrives til fordel for nyt skolebyggeri, tog KP i 2014 den fulde konsekvens af informationsteknologiens muligheder. For første gang gennemførtes censureringen alene på grundlag af fotografisk værkdokumentation, uploadet fra blanketten - i gamle dage et stykke papir - i dag en integreret del af KPs hjemmeside.
Det er naturligvis ikke alt der foregår online. Udstillingen består uændret af fysiske værker.

KP har siden 1970 haft forretningsadresse i Århus Kunstbygning – i dag Kunsthal Aarhus.

KP er en medlemsforening
Kunstnernes Påskeudstilling er en medlemsforening ledet af en frivilligt arbejdende bestyrelse bestående af fem personer. Til varetagelse af det administrative arbejde er ansat en forretningsfører. Medlem af foreningen er alle, der indenfor de seneste fem år har fået et eller flere værker antaget på KP. Medlemstallet ligger pt. på ca. 170 personer. Foreningens øverst besluttende myndighed er generalforsamlingen/kunstnermødet, der afholdes hvert år i forbindelse med udstillingen.

Censurkomitéen
Censurkomitéen udpeges af KPs bestyrelse, og den består af fem kunstnere eller kunstfagligt velfunderede mennesker.


Kilder: Hans Jørgen Wolff Andersen samt Jens Aggebo / Gert Nielsen KP katalog 1965, 1970