Privatlivspolitik for Kunstnernes Påskeudstilling

Senest revideret 15. juli 2019

Kunstnernes Påskeudstilling behandler personoplysninger efter gældende lovgivning, og efter principperne for god databehandlingsskik. På denne side kan du få et overblik over, hvordan vi indsamler, behandler og beskytter dine personlige oplysninger.
Vi behandler udelukkende personoplysninger, der er nødvendige for gennemførelse af udstillingerne KP, SPRING og SOLO. Vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige, eller når du selv anmoder herom.

1. VI ER DEN DATAANSVARLIGE - SÅDAN KONTAKTER DU OS
Kunstnernes Påskeudstilling (i nedenstående forkortet til KP) er den dataansvarlige og har overfor omverdenen (herunder den registrerede) som udgangspunkt ansvaret for, at behandlingen af personoplysninger sker indenfor rammerne af data-beskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.

Du kan kontakte os både pr. brev, på e-mail og på telefon.
Kunstnernes Påskeudstilling
J.M. Mørks Gade 13
8000 Aarhus C
CVR: 25590910
Telefon: +45 2251 2243
Mail: info@kp-spring.dk
Hjemmeside: www.kp-spring.dk

2. ACCEPT
Når du registrerer dig på www.kp-spring.dk, køber anmeldelsesblanket, tilmelder dig nyhedsbrev eller indgår i et ansættelsesforhold accepterer du samtidig KP’s privatlivspolitik.

3. VI BEHANDLER KUN PERSONOPLYSNINGER UD FRA LEGITIME INTERESSER
I det omfang vi behandler dine personoplysninger, sker det alene på baggrund af KP’s legitime interesser, der i korte træk er:
• At leve op til KP’s vedtægter og formål – heriblandt at arrangere en åben censureret udstilling af nutidig billedkunst
• At kunne håndtere anmeldelse, gebyrbetaling og censurering af værker til KP samt udsende svar
• At kunne håndtere medlemmers rettigheder i henhold til vedtægterne (fx indkaldelse til generalforsamling mm)
• At kunne lave formidling, katalog og PR arbejde samt varetage salg fra udstillingen
• At kunne planlægge og gennemføre fernisering, talks og lignende arrangementer for og med medlemmerne
• At kunne gemme oplysninger, billeder mm af historisk værdi for KP
• At kunne udbetale løn eller honorar til KP's ansatte samt indberette til SKAT.

4. HVAD INDSAMLER VI FRA HVEM, OG TIL HVILKET FORMÅL BRUGER VI OPLYSNINGERNE?
• Indsendere.
Når du anmelder værker til KP, indsamler og behandler vi de oplysninger om dig, som du selv afgiver i forbindelse med brugerregistrering og ved køb af anmeldelsesblanket. Det drejer sig om navn, adresse, postnummer, telefonnummer, e-mail og betalingsoplysninger.
Desuden indsamler og behandler KP de oplysninger du afgiver på din anmeldelsesblanket, herunder også det billedmateriale der uploades.
Oplysningerne indsamles og behandles med det formål at gennemføre censureringen af anmeldte værker til KP og efterfølgende orientere dig om resultatet af censureringen via e-mail.
Får du værker antaget på KP bruges oplysningerne desuden til katalog, formidling, salg og almindelig PR i forbindelse med udstillingen.
• Medlemmer. Vi beholder dine kontaktoplysninger i den periode, du er medlem af Foreningen Kunstnernes Påskeudstilling, med det formål indkalde dig til den årlige generalforsamling, og orientere dig om foreningens øvrige aktiviteter via medlemsbreve (e-mails).
Enhver, der har fået ét eller flere værker antaget på KP er automatisk medlem af foreningen i fem år fra tidspunktet for antagelse.
• Abonnenter på nyhedsbrev. Ved tilmelding til nyhedsbrev indsamler vi din e-mailadresse, med det formål at udsende nyhedsbrevet via e-mail.
Du kan selv til enhver tid afmelde nyhedsbrevet her eller nederst i nyhedsbrevet.
• Ansatte. Ved ansættelsesforhold indsamles og behandles de personoplysninger, der kræves for at kunne indberette korrekt til SKAT, udbetale honorar/løn og udsende lønseddel. Det drejer sig om navn, adresse, postnummer, telefonnummer, e-mail, CPR-nummer og kontonummer i bank.
• Forretningsforbindelser. Vi har opbygget et kundekartotek og indsamlet dit navn og e-mailadresse, med det formål at varetage salg samt invitere dig til udstillingsåbning og lignende arrangementer.
• Almindelige brugere. For besøgende på www.kp-spring.dk indsamler vi ikke oplysninger. Hverken til markedsføring eller til statistisk brug.

5. VIDEREGIVER VI DINE OPLYSNINGER?
Nej, som udgangspunkt videregiver vi ikke dine oplysninger til tredje part, medmindre du har givet samtykke eller vi ved lov eller myndighedspålæg måtte blive forpligtet hertil.
Dog kan personoplysninger i visse tilfælde overlades til eksterne samarbejdspartnere, når vi beder disse partnere behandle oplysningerne på vegne af KP.
Eksempelvis benytter vi Proløn i forbindelse med lønbehandling og indberetning til SKAT mm.
Proløn er i denne sammenhæng databehandler og behandler kun data efter vores instruks. Databehandleren må ikke anvende oplysningerne til andre formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt tavshedspligt. Vi har derfor indgået skriftlig aftale med Proløn, der behandler personoplysninger på vores vegne.

6. HVOR LÆNGE OPBEVARER VI DINE OPLYSNINGER?
Dokumentations- og opbevaringskrav efter Regnskabsloven indebærer, at vi skal gemme oplysninger om økonomiske transaktioner i mindst 5 år jf. bogføringsloven.
Herudover sletter vi dine personoplysninger og evt. billeder, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling.

7. VI KONTROLLERER LØBENDE VORES SIKKERHEDSPROCEDURER
Dine personoplysninger bliver behandlet i henhold til gældende lovgivning. Vores sikkerhedsprocedurer kontrolleres løbende med henblik på at sikre en ordentlig behandling af personoplysningerne.

8. BESKYT DIN BRUGERKONTO
Når du køber en anmeldelsesblanket til KP får du tilsendt nogle koder, der er indeholdt i kvitteringen. Disse koder benyttes til at logge ind på din brugerkonto (anmeldelsesblanket). Du skal naturligvis ikke dele disse koder med uvedkommende.
Hvis dine koder er alligevel skulle være kommet i andres hænder, skal du huske, at det er dig, der er ansvarlig for alle handlinger, der bliver foretaget fra din brugerkonto. Ret i så fald straks henvendelse til KP, så vi kan tage de nødvendige forholdsregler. Du finder kontaktoplysninger øverst her i privatlivspolitikken.

9. DINE RETTIGHEDER
Når vi behandler dine personoplysninger, har du ifølge databeskyttelsesforordningen en række rettigheder.
Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Du finder kontaktoplysninger øverst her i privatlivspolitikken.

Indsigt
Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger KP har om dig. Kontakt venligst KP for dette.
Du finder kontaktoplysninger øverst her i privatlivspolitikken.

Rettelse eller sletning
Hvis de oplysninger, vi har om dig, ikke er korrekte, kan du naturligvis altid få dem ændret eller slettet. Du kan altid gøre indsigelse mod, at vi behandler oplysninger om dig, og du kan til enhver tid tilbagetrække dit samtykke til, at vi behandler dine oplysninger.

Indsigelse
Du har ret til at gøre indsigelse mod, at dine oplysninger anvendes til formidling og/eller markedsføring.

Flytning af oplysninger
Du har ret til at få flyttet dine oplysninger til en anden dataansvarlig – dvs. vi skal udlevere de oplysninger vi har om dig i et almindeligt anvendt format.

10. KLAGE
Hvis du er utilfreds med måden vi behandler dine personoplysninger på, kan du indgive klage til Datatilsynet, der er tilsynsmyndighed. Find kontaktinfo på www.datatilsynet.dk

11. REVISION AF PRIVATLIVSPOLITIKKEN
Vi forbeholder os ret til at ændre foreningens privatlivspolitik. Når vi ændrer privatlivspolitikken, ændrer vi også datoen øverst på denne side. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.
Den til enhver tid gældende privatlivspolitik er den, du læser her på denne side.


Cookies

På www.kp-spring.dk anvendes cookies for at sitet kan fungere. Ved at gå videre erklærer du dig indforstået med dette.