Bestyrelsen for Kunstnernes Påskeudstilling

Valgt på generalforsamling d. 9. april 2022

Ordinære bestyrelsesmedlemmer (alle valgt for 2 år)

Pernille Lærke Andersen
Pia Möller-Light
Sarah Jarsbo
Marie Kaarøe
Mikkel Kaldal (tiltrådt som suppleant for Ulla Bjulver)


Suppleanter (alle valgt for 1 år)

Olivia Willman
Jane Pedersen
Ulrik Lund
Jane Klostergaard
Malene Kløve Dalsgaard
Helle Bjørnebo Neidhardt


Regler for valg til bestyrelsen
Bestyrelsens medlemmer vælges på foreningens generalforsamling for 2 år ad gangen.
Herudover vælges hvert år minimum 2 suppleanter til bestyrelsen.
Følgende personer er valgbare til bestyrelsen:

  1. Alle KP medlemmer
  2. Personer der tidligere har udstillet på KP
  3. Personer, som ikke er medlem af KP, men som anbefales ved underskrift af minimum 10 KP medlemmer.

KPs forretningsfører
Til at varetage det daglige arbejde har KPs bestyrelse ansat en forretningsfører.
Det har siden efterår 2009 været:
Ole C Hansen