Bestyrelsen for Kunstnernes Påskeudstilling

Valgt på generalforsamling d. 23. marts 2024

Ordinære bestyrelsesmedlemmer

Pernille Lærke Andersen (valgt 2024 for 2 år)
Pia Möller-Light (valgt 2023 for 2 år)
Amanda Brix Kolstrup (valgt 2023 for 2 år)
Annette Nielsen (valgt 2023 for 2 år)
Bente Bundsbæk (valgt 2024 for 2 år)


Suppleanter (alle valgt for 1 år)
- opstillet i prioriteret rækkefølge

Anja Marie Palm
Jane Klostergaard
Majbritt Birk Kristensen


Regler for valg til bestyrelsen
Bestyrelsens medlemmer vælges på foreningens generalforsamling for 1 eller 2 år ad gangen.
Herudover vælges hvert år minimum 2 og maksimum 6 suppleanter til bestyrelsen.
Følgende personer er valgbare til bestyrelsen:

  1. Alle KP medlemmer
  2. Personer der tidligere har udstillet på KP
  3. Personer, som ikke er medlem af KP, men som anbefales ved underskrift af minimum 10 KP medlemmer.

KPs forretningsfører
Til at varetage det daglige arbejde har KPs bestyrelse ansat en forretningsfører.
Det har siden efterår 2009 været:
Ole C Hansen