Bestyrelsen for Kunstnernes Påskeudstilling

Valgt på generalforsamling d. 1. april 2023

Ordinære bestyrelsesmedlemmer

Pernille Lærke Andersen (valgt for 1 år)
Pia Möller-Light (valgt for 2 år)
Marie Kaarøe (valgt for 1 år)
Amanda Brix Kolstrup (valgt for 2 år)
Annette Nielsen (valgt for 2 år)


Suppleanter (alle valgt for 1 år)
- opstillet i prioriteret rækkefølge

Mikkel Kaldal
Lotte Kejser
Pernille Bossow
Bente Bundsbæk
Thora Engell-Kofoed
Ulrik Lund


Regler for valg til bestyrelsen
Bestyrelsens medlemmer vælges på foreningens generalforsamling for 1 eller 2 år ad gangen.
Herudover vælges hvert år minimum 2 og maksimum 6 suppleanter til bestyrelsen.
Følgende personer er valgbare til bestyrelsen:

  1. Alle KP medlemmer
  2. Personer der tidligere har udstillet på KP
  3. Personer, som ikke er medlem af KP, men som anbefales ved underskrift af minimum 10 KP medlemmer.

KPs forretningsfører
Til at varetage det daglige arbejde har KPs bestyrelse ansat en forretningsfører.
Det har siden efterår 2009 været:
Ole C Hansen