Om KP og SPRING

Hvad er Kunstnernes Påskeudstilling?
Kunstnernes Påskeudstilling blev dannet i 1947, hvor foreningen UNG KUNST tog initiativ til at skabe et selvstændigt kunst- og udstillingsmiljø uden for København. Under navnet ’Censureret udstilling’ blev den første udstilling vist på Århus Kunstmuseum i påsken samme år.
KP er i dag en af fem statsstøttede censurerede udstillinger i Danmark.
>> KP - historisk set

KP står på samme tid for tradition og fornyelse
Kunstnernes Påskeudstilling giver både etablerede kunstnere og nye talenter mulighed for at præsentere deres værker for et større publikum. Gennem censurkomitéens udvælgelse præsenteres nogle af de strømninger og tendenser, der kommer til udtryk i kunsten lige nu. Den censurerede udstilling står på samme tid for tradition og fornyelse. Hvert år skabes et nyt bud på, hvor kunsten bevæger sig hen i kraft af de optagne værkers indhold og udtryk og de medier, som kunstnerne benytter sig af.

Enhedscensur
Censurkomitéen sammensætter udstillingen alene ud fra kunstneriske kvalitetskriterier. Der arbejdes med enhedscensur og der findes derfor ikke nogle fastlagte kategorier til censureringen. Den samlede censurkomité tager stilling til samtlige indsendte værker.
Censurkomitéen består af 5 kunstfaglige og udøvende billedkunstnere.
Censurkomitéen har desuden ansvaret for opsætning af udstillingen.

Hvad er SPRING?
SPRING er en talentudstilling, der er vokset ud af KP.
SPRING understøtter KPs arbejde med at skabe og udbygge en platform for nutidig billedkunst, samt styrker plejen af det talent, der træder ind på kunstscenen via KP.
SPRING har gennem de senere år understreget at væksthuset KP er en vital institution på det danske kunstlandkort.

Man inviteres til SPRING
Hvor den censurerede udstilling i sin natur er brutal – kunstnerspirer sender ind, og de fleste luges skånselsløst fra – er SPRING anderledes gavmild. Her bliver kandidaterne taget ind i varmen og får lov at folde sig ud. Man inviteres til SPRING.

Hvordan bliver man udstillende kunstner på SPRING?
Blandt de senere års udstillere på KP udvælger bestyrelsen en lille gruppe kunstnere, fordi lige netop de har udvist et særligt potentiale. Sådan må det være, når talent skal plejes, og mulighederne for en spændende og seværdig udstilling etableres.


Organisation
KP og SPRING er organiseret af bestyrelsen for Kunstnernes Påskeudstilling.
Den daglige ledelse varetages af KPs forretningsfører.