Publikumsprisen 2020

Publikumsprisen 2020 på 10.000 kr. - sponsoreret af Aarhuus Stiftstidendes Fond -  går til

Marie Kaarøe
der på SPRING20 udstiller to værker
Kilo(Kubik)Meter (100 x 100 x 100 cm - 1000 meter faldskærmsline, stål)
I + I + I (220 x 200 x 30 cm - Blyant på papir, mdf)

Publikumsprisen er tildelt på grundlag af stemmer afgivet af publikum på KP20 og SPRING20 i dagene 21. - 27. april 2021.
I alt blev afgivet 164 stemmer og heraf tilfaldt de 21 Marie Kaarøes værker.

Stort tillykke til Marie Kaarøe!

Lykkelig prisvinder: Arkitekten vil helst være kunstner / 29. april 2021 / Aarhus Stiftstidende / Hans Petersen

Marie Kaarøe

(klik på billedet herunder for tilpasning til skærmstørrelse. )

(Fotos: Mikkel Kaldal)

Praksisbeskrivelse
Min praksis befinder sig i spændingsfeltet mellem tegning og skulptur. Værkerne opstår i arbejdet med at forene de to udtryksformer og tager udgangspunkt i begreberne skala, mål og volumen. Som individer bevæger vi os rundt på Jorden og måler bevidst eller ubevidst alt omkring os ud fra vores egen krop og fysik. Vi er hver især vores egen omvandrende målestok og uanset om de mål, vi er omgivet af, er teoretiske eller konkrete, forholder vi målene til det fysiske rum vores egen krop skaber. Det er således den menneskelige perception af verden, jeg forsøger at fortolke i præcise og konceptuelle værker, der samtidig indeholder kompleksitet og flere mulige betydninger.

Kilo(Kubik)Meter (100 x 100 x 100 cm - 1000 meter faldskærmsline, stål)
I værket Kilo(Kubik)Meter blandes afstanden 1 kilometer med 1 kubikmeter.
1000 meter faldskærmsline er omviklet et volumen på én kubikmeter og derved bliver det endimensionelle afstandsmål til et tredimensionelt volumen, der hænger frit i rummet.
Ordet meter kommer af græsk metron - 'mål'.
Indtil slutningen af 1700-tallet tog enheder for længde (fod, alen, tomme osv.) udgangspunkt i den menneskelige krop og var defineret ved målestokke. De var normalt fremstillet af metal, og hvert land havde sine egne prototyper, der ofte afveg måleligt fra andre landes.
I 1790 fremlagde Det Franske Videnskabsakademi et forslag om at definere et længdemål på basis af en uforanderlig størrelse, og valget faldt på afstanden mellem Jordens nordpol og ækvator målt langs den meridian, der går gennem Paris. I perioden 1792-97 gennemførtes en udmåling af afstanden mellem Dunkerque og Barcelona, der ligger på denne meridian. Ud fra kendskabet til den geografiske bredde af de to endepunkter kunne hele jordkvadrantens længde beregnes, og meteren blev defineret som en timilliontedel af denne afstand. I dag defineres en meter ud fra laserlys, hvis bølgelængde er meget præcis. Én meter er således defineret som den afstand, lyset bevæger sig i det tomme rum på 1/299.792.458 sekunder.
Selvom man i dag anvender lys til at definere en meter, tager målet stadig udgangspunkt i jordens størrelse, og alle de enheder, som vi i Danmark benytter for afstand og volumen, udgår fra meter.

I + I + I (220 x 200 x 30 cm - Blyant på papir, mdf)
Hvor værket Kilo(Kubik)Meter tager udgangspunkt i meteren og dermed jordens størrelse, tager I + I + I udgangspunkt i menneskets fysik - min egen fysik.
Tegningerne er 60 x 220 cm og er lavet stående med parallellineal.  Stregernes placering er tilfældig, men styret af den fysiske proces, det er at tegne dem. Tætheden af streger er størst der, hvor arbejdsstillingen er mest behagelig.
I 1943 lavede den franske arkitekt Le Corbusier et målesystem baseret på den menneskelige fysik. Modulor Mandens proportioner følger reglerne for Det Gyldne Snit. Proportionerne kan skaleres op eller ned i det uendelige ved hjælp af Fibonaccis talrække. Le Corbusier fortsatte således en 2000 år gammel jagt på et universelt matematisk system, der både gælder for naturen og den menneskeskabte verden,- en søgen, der også har optaget Pythagoras, Vitruvius og Leonardo Da Vinci.

Marie Kaarøe
(født 1971) bor og arbejder i Aarhus.
Arkitekt m.a.a. Arkitektskolen i Aarhus 1991-1997
Aarhus Kunstakademi 2016-2020
@marie.kaaroe.art

En faglig anerkendelse og en tiltrængt økonomisk håndsrækning

Initiativet til uddelingen af KP-prisen og Publikumsprisen er kommet fra KPs bestyrelse, og med økonomisk støtte fra Aarhuus Stiftstidendes Fond er blevet muliggjort et længe næret ønske om at opkvalificere talentplejen i forbindelse med KP.
At modtage én af priserne har betydet en helt særlig faglig anerkendelse og en tiltrængt økonomisk håndsrækning. For som enhver ved, er det kunstneren, der som udgangspunkt bærer både regning og risiko ved fremstillingen af kunstværker.

KP-prisen og Publikumsprisen er doneret af Aarhuus Stiftstidendes Fond og uddeles som rejselegater

Rul til toppen