SPRING20

SPRING er Kunstnernes Påskeudstillings talentudstilling med en lille håndfuld kunstnere, der inden for de seneste sæsoner har markeret sig stærkt på den censurerede KP.
SPRING20 er i lighed med KP20 udsat et år og vises 21. - 29. april 2021 i Kunsthal Aarhus.
Åbent hver dag kl. 11-19 inklusiv mandag d. 26. april.
Coronapas kræves pt. ved indgang til Kunsthal Aarhus.

Kunstnerne på SPRING20
Marie Kaarøe (KP18)
Pascal Mayet (KP17) 
Kamilla Mez
(KP19)
Olivia Willman
(KP19)

Vejleder: Marianne Jørgensen

Marie Kaarøe

Marie Kaarøe
(født 1971) bor og arbejder i Aarhus.
Arkitekt m.a.a. Arkitektskolen i Aarhus 1991-1997
Aarhus Kunstakademi 2016-2020
@marie.kaaroe.art

Praksisbeskrivelse
Min praksis befinder sig i spændingsfeltet mellem tegning og skulptur. Værkerne opstår i arbejdet med at forene de to udtryksformer og tager udgangspunkt i begreberne skala, mål og volumen. Som individer bevæger vi os rundt på Jorden og måler bevidst eller ubevidst alt omkring os ud fra vores egen krop og fysik. Vi er hver især vores egen omvandrende målestok og uanset om de mål, vi er omgivet af, er teoretiske eller konkrete, forholder vi målene til det fysiske rum vores egen krop skaber. Det er således den menneskelige perception af verden, jeg forsøger at fortolke i præcise og konceptuelle værker, der samtidig indeholder kompleksitet og flere mulige betydninger.

Værkinfo
Kilo(Kubik)Meter (100 x 100 x 100 cm - 1000 meter faldskærmsline, stål)
I + I + I (220 x 200 x 30 cm - Blyant på papir, mdf)Pascal Mayet

Pascal Mayet
(født 1980, Sverige) bor og arbejder i København.
Det Fynske Kunstakademi, 2009-2014
Intermedia, The Hungarian University of Fine Art, 2011-2012
Interaktive medier, Designskolen Kolding, 2007-2009
pascalmayet.com

Praksisbeskrivelse
Pascal Mayet er en interdisciplinær kunstner, som arbejder serielt med tegning, maleri, tekst, installation, performance og lyd.
Hans værker tager udgangspunkt i det erfarede, og en stor del af hans arbejde foregår ude i det offentlige rum. Gennem et poetisk formsprog undersøger han forbindelser mellem mennesker og deres politiske, økonomiske, miljømæssige og kulturelle virkeligheder.
Det er vekselvirkningen mellem disse virkeligheder, som optager ham, hvor der lægges lige stor vægt på de eksterne rum, såvel som på vores eget indre rum - der hvor vi føler, tænker og erindrer.
Pascal er interesseret i hvordan rummene påvirker os men også hvordan vi kan påvirke dem.Kamilla Mez

Kamilla Mez
(født 1993, Berlin), bor og arbejder i Aalborg.
BA Art & Technology, Aalborg Universitet 2016-19
www.kamillamez.com
@kamilla.mez

Praksisbeskrivelse
Kamilla Mez arbejder primært med tematikker som digitalitet, samfund og rum, hvor hun oftest overfører en bestemt information fra en sammenhæng til en anden, og adresserer dermed nogle af de mange udfordrende dynamikker i de sociale og politiske aspekter mellem grænserne af forskellige typer rum - mellem offentlig og privat eller fysisk versus virtuelt. Hun har beskæftiget sig med dominerende medier med et sprog af flygtige, parentetiske meninger, der engagerer sig gennem udtryksformer som moderne teknologi, installation og performance, som i udarbejdelsen kræver en forudgående undersøgelse. Undersøgelsen af dynamikkerne i rummelige begrænsninger er vigtige, fordi de agerer og påvirker kulturel produktion og levede oplevelser. Kamilla Mez arbejder med dét, der sker imellem det digitale og det ærkematerielle, subtile genstande og selskabelige profiler, som gør det muligt at åbne op for en usynlig viden.Olivia Willman

Olivia Willman
(født 1996, København) bor og arbejder i Aarhus
Det Jyske Kunstakademi 2017-22
@olivia_willman

Praksisbeskrivelse
Olivia Willmans arbejde udmunder sig hovedsagligt ud i skulptur og installation. Om det er en stor alenestående skulptur, eller et småt håndlavet element, er der altid en kontakt med materialet og dets interaktion med omverdenen.
Tematisk arbejder Willman hovedsageligt med forskellige former for mysticisme. I hendes tilgang til mysticismen læner hun sig op af en stor, men næsten glemt kulturarv, der binder sig specifikt til Norden, som et spirituelt knudepunkt mellem middelalderen og vores tid.

Formålet med SPRING er

  • at synliggøre væsentlige kunstneriske udtryk og undersøgelser, der ellers kan have svært ved at finde en offentlig platform
  • at understøtte den enkelte kunstner i sin karriere
  • i et større perspektiv, at styrke kunstens fødekæde.

SPRING har tre vigtige satsninger

  • Talentpleje: Tidligt i forløbet tilknyttes kunstnerne en kvalificeret vejleder (i år billedkunstner Marianne Jørgensen), der rådgiver om de individuelle værker. Der samarbejdes om den samlede udstilling og om katalogets form og indhold.
  • Udveksling: En platform skabes for nye netværk og samarbejder kunstnere imellem.
  • Formidling: Der arbejdes på at udvikle forholdet mellem værk og publikum ved bl.a. at udgive katalog, handouts, iværksætte offentlige talks mm.

 

Rul til toppen