Om censureringen KP20

Kunstneriske kriterier
Censurkomitéen sammensætter udstillingen alene ud fra kunstneriske kriterier. Alle andre kriterier er censureringen uvedkommende.
Den samlede censurkomité tager stilling til samtlige indsendte værker.

Spilleregler
Værkerne til KP udvælges over 3 runder på grundlag af uploadede digitale billedfiler eller video- og lydfiler indsendt på usb-disk.
1. runde:
Alt materiale gennemses. Er der én censor, der ønsker at gense et eller flere af indsenders værker, går alt videre til 2. runde.
2. runde:
Her kan vælges enkeltværker ud. Er der mindst to censorer, der ønsker at gense et eller flere af indsenders værker går disse videre til 3. runde.
3.runde:
Sidste og afgørende - her udvælges værkerne til udstillingen. Der skal være mindst tre censorer (almindeligt flertal) der går ind for et værk, for at det antages.

Censureringen sker på grundlag af værkerne selv + evt. projektbeskrivelser eller redegørelser for kunstneriske intentioner, hvis det er oplyst af indsender.
Censurkomitéen får under censureringen ikke andre oplysninger om indsender end journalnummer og evt. navn ved begrundet forespørgsel.

Rul til toppen