Censurkomitéen KP22

Lars Heiberg, Peter Land, Jeanette Land Schou, Lilibeth Cuenca Rasmussen og Søren Taaning

Om censureringen KP20

Kunstneriske kriterier Censurkomitéen sammensætter udstillingen alene ud fra kunstneriske kriterier. Alle andre kriterier er censureringen...

Rul til toppen