Censorstatement KP21-digital

Censorstatement v. Signe Klejs

Covid19 har i det seneste år sat dagsordenen - også for kulturen - og har fået både kunstnere og publikum ud på de digitale platforme for at skabe, præsentere og opleve kunst. Kunst online har synliggjort hvilke værker, der befinder sig i deres rette element på nettet, og hvilke, der optimalt skal opleves i et udstillingsrum. KP øjnede muligheden for at se nærmere på den digitale kunst, dens potentiale og mulighedsrum.

I teksten til årets KP-call kunne man læse følgende: ’Den digitale kunst tilbyder en essentiel mulighed for at reflektere over vores samtids måske mest markante paradigmeskifte - fra en analog til en digital æra - igennem kunsten’. Med dette afsæt åbner KP op for den første censurerede udstilling, udelukkende for digital kunst i Danmark: KP-digital som vises samtidig med KP20.

I en mennesketom Kunsthal Aarhus mødtes censorpanelet bestående af Jacob Tækker, Amalie Smith og undertegnede i starten af februar med en frisk, negativ coronatest. Tre kunstnere med en digital praksis og derudover to fra KP’s bestyrelse, som guidede os gennem stakken af ansøgninger, der blev behandlet over to dage.
KP-digital modtog i alt 176 værker fra 54 indsendere. Samtlige værker var skabt til at blive vist på digitale platforme, og var overvejende fremstillet med anvendelse af digitale medier.

Som noget nyt havde vi censorer haft adgang til værkerne i tre dage forud for mødet. Størstedelen af de indsendte værker havde nemlig en tidslig udstrækning og krævede en solosituation med sit publikum. Vi havde derfor behov for tid til at se, høre, opleve eller gennemspille værkerne i deres fulde længde på forhånd.
I kunsthallen gennemgik vi værkerne ét for ét, i et rundesystem, hvor de udvalgte værker gik videre til næste runde - igennem i alt tre runder. De værker der nåede til tredje runde, udgør udstillingen.

Vi har i juryen set efter styrken i den kunstneriske idé og den indholdsmæssige relevans, samt en elaboreret fremstilling, der balancerer de sanselige og digitale aspekter - og hvis værkmæssige integritet når ud til publikum.
Ansøgerfeltet var bredt og spændte fra inkarnerede digitalkunstnere, hvor tilgang, metode og teknik udsprang af det digitale univers, til kunstnere med andre teknikker og erfaringer som havde kastet sig over digitale formater. Det gav en udtalt mangfoldighed i værkerne, som man også oplever i udstillingen.
Udstillingen giver herved indblik i spændvidden og potentialet i kunst, der præsenteres virtuelt, og anskueliggør vigtigheden af at tage vores samtids digitale liv under behandling - kunstnerisk. Det er vores forhåbning at KP også fremadrettet vil give mulighed for KP-digital.

Signe Klejs, på vegne af censorpanelet

Rul til toppen