Om KP21-digital

Udstillingen KP21-digital vises online i perioden 27. marts – 1. juli 2021 på
https://kp-digital.kp-spring.dk
KP21-digital får ingen anden fysisk fremtræden.


Censurkomitéen KP21-digital

Amalie Smith
Signe Klejs
Jacob Tækker


Hvorfor KP21-digital?

Covid-19 krisen har synliggjort et potentiale for kunst på digitale platforme, og det ønsker KP at videreudvikle - dels pga. den udvidede rækkevidde en online udstillingsplatform muliggør, og dels for at fremme og udbrede den digitale kunst i Danmark.

Den digitale kunst tilbyder en essentiel mulighed for at reflektere over vores samtids måske mest markante paradigmeskifte - fra en analog til en digital æra - igennem kunsten. Den arbejder på mediernes egne præmisser og er derved et vigtigt aspekt i forståelsen af og kulturdannelsen i den digitale æra.

Denne digitale dannelse beror på værker, der er skabt til virtuelle platforme og internettet. Dvs. at værkerne er skabt med digitale værktøjer og præsenteres på digitale platforme, hvilket IKKE er at forveksle med digitaliseret kunst, der kan være affotograferinger af analoge kunstværker, der evt. udstilles i gallerier på internettet.


Definition af digital kunst

Vi definerer i denne sammenhæng digital kunst som kunstnerisk formgivning, der har digitale og elektroniske medier som grundlag for en kunstpraksis. Værkerne kan være tværæstetiske (visuelle medier, musik, performance, lys etc. i samme værk), og/eller rumme interaktive aspekter.
Af overordnede genrer indenfor den digitale kunst kan nævnes: videokunst, lydkunst, netkunst, spil, podcast, software kunst, augmented reality og cross-media projekter.

  • Den kunstneriske idé skal være funderet i det digitale format. Vi ønsker IKKE affotograferinger af analoge kunstværker.
  • Værket skal være skabt til at kunne fungere på gængse digitale platforme som pc, tablets og smartphones – både Android og iOS (og evt. via links til særskilt software).

Vigtige datoer KP21-digital

Online ansøgning åbner: Søndag d. 10. januar 2021 (Link til registrering og betaling findes på dette site fra d. 10. januar)
Deadline online ansøgning: Søndag d. 17. januar 2021 kl. 24:00

Censur afsluttet: Torsdag d. 4. februar 2021
Censur svar: Mandag d. 8. februar 2021

Fernisering: Lørdag d. 27. marts 2021, kl. 14-17 i Kunsthal Aarhus og online adgang åbnes.
Udstillingsperiode: Søndag d. 28. marts - torsdag d. 1. juli 2021

 

Rul til toppen