SPRING20 katalog

SPRING20 kataloget er en lille mappe med 5 separate hæfter.
Tempi1 (første hæfte) blev udgivet på åbningsdagen og rummer en præsentation af de fire SPRING kunstnere, Marie Kaarøe, Pascal Mayet, Kamilla Mez og Olivia Willman.
Tempi2 (de resterende fire hæfter) dokumenterer hver enkelt kunstners SPRING bidrag med fotos af Mikkel Kaldal.

Ydre format: Mappe; 22x18 cm / 5 hæfter; 21x17,5 cm
Sidetal: 12-16 sider
Layout: Marianne Jørgensen og kunstnerne
Oversættelse: Phillip Shiels
Korrektur: Lone Manicus
Fotos: Mikkel Kaldal og kunstnerne
Tryk/oplag:
Tempi1; Werks Offset / 600 stk
Tempi2; Narayana Press / 300 stk

Tempi1 // Præsentation af kunstnerne

Marie Kaarøe // Kilo(Kubik)Meter og 1+1+1

Pascal Mayet // OUT THERE IS IN HERE

Kamilla Mez // Is there Love in the Telematic Embrace?

Olivia Willman //

Rul til toppen