Om censureringen KP21-digital

Censurkomitéens opgave

Censurkomitéen, der er udpeget af KP's bestyrelse, udvælger værkerne til KP21-digital på grundlag af værkerne selv + evt. projektbeskrivelser eller redegørelser for kunstneriske intentioner, hvis det er oplyst af indsender.
Censurkomitéen får under censureringen ikke andre oplysninger om indsender end journalnummer og evt. navn ved begrundet forespørgsel.

Kunstneriske kriterier
Censurkomitéen sammensætter udstillingen alene ud fra kunstneriske kriterier. Alle andre kriterier er censureringen uvedkommende.
Den samlede censurkomité tager stilling til samtlige indsendte værker.

Spilleregler
Censorerne får tre dage til et forberedende gennemsyn, hvorefter de samles i Kunsthal Aarhus til den afgørende udvælgelse, der foregår over tre runder.
1. runde:
Alt materiale gennemses. Er der én censor, der ønsker at gense et eller flere af indsenders værker, går alt videre til 2. runde.
2. runde:
Her kan vælges enkeltværker ud. Er der mindst to censorer, der ønsker at gense et eller flere af indsenders værker går disse videre til 3. runde.
3.runde:
Sidste og afgørende - her udvælges værkerne til KP21-digital. Der skal være mindst to censorer (almindeligt flertal) der går ind for et værk, for at det antages.

 

Rul til toppen